• Kontakta Västeråstandläkarna
  • 021-120890
  • Stora Gatan 24 | 722 12 Västerås
VARJE TAND I EN MÄNNISKAS HUVUD ÄR MER VÄRDEFULL ÄN EN DIAMANT
Miguel De Cervantes - Don Quijote 1605

Allmäntandvård

Vi sköter om den allmänna tandvården från den förebyggande kontrollen till rotbehandlingar, lagningar till tandutdragningar. Våra lagningar är alltid fria från amalgam. Vi utbildar oss kontnuerligt för att se till att du får det absoluta bästa som finns att erbjuda inom tandvården.

Förebyggande tandvård

Tandhygienisten arbetar framförallt med att förebygga karies och parodontit (tandlossning). Detta sker genom att informera patienten om vikten av att sköta sin munhygien för att undvika karies och tandlossning. Tandhygienisten instruerar vid behov patienten om hur man kan använda interdentala hjälpmedel som tandsticka, mellanrumsborste och tandtråd för att hålla rent mellan tänderna.

Ofta behöver vi korrigera tandborsttekniken för att uppnå maximal effekt av tandborstningen. Att hålla rent på tandens alla ytor är mycket viktigt inte minst om man är muntorr och/eller har gjort stora arbeten inom protetik vilket ofta förändrar förutsättningarna i munhålan..

Snarkskena

En snarkskena är ett effektivt hjälpmedel för dig som vill sluta snarka. Det är en bettskena som hindrar tungan från att åka ner i svalget och förbättrar dina andningsvägar genom att fixera underkäken. På så sätt hindras snarkningen och du blir av med ditt besvär.

Snarkskenan kan användas i många år om den sköts väl. Det är även viktigt att sköta sin munhygien och att man kontrollerar skenan regelbundet då vissa justeringar kan behövas, så ta gärna med dig den vid varje tandläkarbesök!

Vissa biverkningar kan uppstå vid användning av snarkskena. Det är fullt normalt att man upplever spänningar, ökad salivproduktion men det brukar generellt avta mellan två till fyra veckor.

Vi använder oss av skenor tillverkade i hög kvalité och med vår kompetens får du som patient en behandling med goda resultat.