• Kontakta Västeråstandläkarna
 • 021-120890
 • Stora Gatan 24 | 722 12 Västerås
VARJE TAND I EN MÄNNISKAS HUVUD ÄR MER VÄRDEFULL ÄN EN DIAMANT
Miguel De Cervantes - Don Quijote 1605

Priser och tandvårdsstöd

Inför alla behandlingar som utförs hos oss får du som patient en tydlig kostnadsberäkning där de planerade åtgärderna samt priset för dessa framgår.

Efter att du har tagit del av kostnadsberäkningen kan du själv avgöra om du vill gå vidare med behandlingen eller ej.

Storleken på försäkringskassans ersättning avgörs dels av dina totala utgifter för tandvård under en ersättningsperiod och dels av vilka specifika behandlingar som har genomförts.

Exempel på priser

Diagnostik
Undersökning 1001kr
Hygien från 712kr/session
Lagningar från 1110kr
Röntgen mindre 82kr
Panorama röntgen 843kr
Krona från 6850kr
Rotfyllning från 4216

För en mer detaljerad pris förslag vänligen kontakta mottagningen.

Notera

Vi tar emot alla typer av kortbetalningar förutom American Express.

Tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet är ett ekonomiskt bidrag som gör det billigare att gå till tandläkaren. Det gäller alla vuxna och består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag, STB.

Tandvårdsstödet omfattar alla vuxna som är 23 år och äldre. Det består av:

 • Ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, på 300 eller 600 kronor per är beroende på hur gammal du är.
 • Ett högkostnadsskydd, som gör att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Du får ersättning för kostnader över 3 000 kronor under ett år.
 • Ett särskilt tandvårdsbidrag, STB. Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna kan du ha ökat behov av förebyggande tandvård och rätt till STB.
 • Allmänt tandvårdsbidrag, ATB

  Det allmänna tandvårdsbidraget kan du använda som delbetalning för din tandvård. Du får tandvårdsbidrag den 1 juli varje år och kan spara det upp till två år.

  • 24-29 och över 65 år: 600 kronor
  • 30-64 år: 300 kronor

  Exempel: Om du är mellan 20 och 29 år och går till tandläkaren vartannat år har du 600 kronor att använda som delbetalning. Bidraget dras av när du ska betala för ditt tandvårdsbesök. Din tandläkare eller tandhygienist får sedan ersättning från Försäkringskassan. Du kan spara bidraget i upp till två år.

 • Högkostnadsskydd

  Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare.

  Skyddet mot höga kostnader börjar gälla när du har betalat över 3 000 kronor enligt referenspris under en ersättningsperiod.

  • Upp till 3 000 kronor: Du betalar fullt pris.
  • 3 001-15 000 kronor: Du får 50% av referens kostnaden i ersättning.
  • över 15 000 kronor: Du får 85% av refrens kostnaden i ersättning

  OBS!Ersättningen baseras på referenspris.Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten. Alla åtgärder som ger dig rätt till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris.

  Det är fri prissättning på tandvård. Därför är det viktigt att komma ihåg att ersättningen från Försäkringskassan inte beräknas utifrån det pris som tandläkaren tar ut. Den beräknas i stället utifrån ett referenspris.

  Om din tandläkares pris är samma som referenspriset eller lägre, ligger detta pris till grund för ersättningen. Ligger din tandläkares pris över referenspriset betalar du mellanskillnaden.

 • Ersättningsperiod

  Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet registreras hos Försäkringskassan. Efter det räknas alla åtgärder under de följande tolv måsnaderna in i skyddet. En ersättningsperiod kan inte förlängas. Däremot kan du själv bestämma att avsluta ersättningsperioden i förtid och börja en ny. Det kan vara en fördel när du står inför en större behandling. Genom att få in flera åtgärder under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i högre referenspriser. Därmed får du högre ersättning för den överskjutande delen.

  All tandvård ersätts inte

  All tandvård ger inte rätt till ersättning. Det kan bero på att vården inte anses kostnadseffektiv eller att behandlingen inte är prioriterad inom det statliga stödet. Du får till exempel ingen ersättning för rotbehandling av visdomstanden. Blekning och annan estetisk tandvård betalas också helt av dig som kund. Det gäller även puts och polering av tänderna för dig som inte har någon risk för tandsjukdomar.

  Prata gärna med oss om du vill veta mer om tandvårdsstödet.